Tuvalu - 2000
870/905+Bl.73/5

Price: 70,00 EUR
870/905+Bl.73/5

French Polynesia - 2002
870/2

Price: 7,00 EUR
870/2

Vanuatu - 1991
870/3+Bl.17

Price: 8,00 EUR
870/3+Bl.17

New Caledonia - 1990
870/1

Price: 5,00 EUR
870/1

Ships - 2004
870/2+Bl.46

Price: 8,00 EUR
870/2+Bl.46

Australia - 1984
871/4

Price: 4,00 EUR
871/4

Kiribati - 2002
871/6+Bl.45

Price: 14,00 EUR
871/6+Bl.45

Ships - 1994
871/5

Price: 8,00 EUR
871/5

Falklands - 2003
872/83

Price: 50,00 EUR
872/83