New Caledonia - 1989
858/9

Price: 3,00 EUR
858/9

French Polynesia - 2002
858/61

Price: 6,00 EUR
858/61

Micronesia - 1999
858/77

Price: 15,00 EUR
858/77

Birds - 2002
859/62 II

Price: 10,00 EUR
859/62 II

Rugby - 1998
Bl.27

Price: 4,00 EUR
Bl.27

Money - 1983
859/60

Price: 10,00 EUR
859/60

Fiji - 1998
860/3+73/6+Bl.28/9

Price: 24,00 EUR
860/3+73/6+Bl.28/9

Fiji - 1998
860/3

Price: 6,00 EUR
860/3

Samoa - 1997
860/3+Bl.62

Price: 9,00 EUR
860/3+Bl.62