Australia - 1993
1348/59+MH77

Price: 30,00 EUR
1348/59+MH77

Railways - 1993
1348/53

Price: 5,00 EUR
1348/53

Paintings - 2004
1349

Price: 10,00 EUR
1349

Tonga - 1995
1350

Price: 12,00 EUR
1350

Tonga - 1995
1351/5

Price: 10,00 EUR
1351/5

Micronesia - 2002
1352/7+Bl.114

Price: 10,00 EUR
1352/7+Bl.114

Micronesia - 2002
1352/85+Bl.114/8

Price: 60,00 EUR
1352/85+Bl.114/8

Cook Islands - 1992
1354/9+Bl.204

Price: 24,00 EUR
1354/9+Bl.204

New Zealand - 1994
1354/9

Price: 8,00 EUR
1354/9