French Polynesia - 2001
846/7+Bl.27

Price: 9,00 EUR
846/7+Bl.27

Samoa - 1996
846/9

Price: 5,00 EUR
846/9

Solomon Islands - 1994
846/50

Price: 8,00 EUR
846/50

Child - 2001
846/50

Price: 5,00 EUR
846/50

Fiji - 1998
Bl.25

Price: 6,00 EUR
Bl.25

Tonga - 1983
847/50

Price: 10,00 EUR
847/50

Fish - 1995
847 MH

Price: 6,00 EUR
847 MH

Birds - 2014
Bl.41

Price: 9,00 EUR
Bl.41

Papua New Guinea - 1999
848/51+Bl.15

Price: 8,00 EUR
848/51+Bl.15