WWF - 1993
822/5 (4Bl)

Price: 30,00 EUR
822/5 (4Bl)

Marine Life - 2011
822/7 (4Bl)

Price: 25,00 EUR
822/7 (4Bl)

Marine Life - 2011
822/7 6KB

Price: 30,00 EUR
822/7 6KB

Tuvalu - 1999
823/6

Price: 5,00 EUR
823/6

Tuvalu - 1999
823/6+Bl.67

Price: 8,00 EUR
823/6+Bl.67

Papua New Guinea - 1998
823

Price: 4,00 EUR
823

Maps - 1982
823

Price: 4,00 EUR
823

French Polynesia - 2000
824/5

Price: 5,00 EUR
824/5

Micronesia - 1999
824/40 I

Price: 14,00 EUR
824/40 I