Fiji - 1997
827/30

Price: 6,00 EUR
827/30

Papua New Guinea - 1998
828/31

Price: 3,00 EUR
828/31

French Polynesia - 2000
828/9

Price: 3,00 EUR
828/9

Stamps on stamps - 1989
Bl.14

Price: 8,00 EUR
Bl.14

Kiribati - 2000
Bl.43

Price: 6,00 EUR
Bl.43

Wallis & Futuna - 2002
829/32

Price: 8,00 EUR
829/32

Queen - 2000
Bl.43 SPECIMEN

Price: 15,00 EUR
Bl.43 SPECIMEN

Architecture - 1988
829

Price: 4,00 EUR
829

Queen - 1996
829/32

Price: 4,00 EUR
829/32