Animals - 1993
93+6

Price: 5,00 EUR
93+6

Seoul 88 - 1988
93/6

Price: 4,00 EUR
93/6

Aitutaki - 1974
94/105+137

Price: 26,00 EUR
94/105+137

French Polynesia - 1969
94/5

Price: 75,00 EUR
94/5

Niuafo´ou - 1987
94/7+Bl.5

Price: 34,00 EUR
94/7+Bl.5

Niuafo´ou - 1987
94/7

Price: 14,00 EUR
94/7

Aitutaki - 1974
94/105

Price: 18,00 EUR
94/105

Diana - 1982
94/7

Price: 6,00 EUR
94/7

Diana - 1982
94/7 (4Bl)

Price: 20,00 EUR
94/7 (4Bl)