Scouting - 1982
86/7

Price: 2,00 EUR
86/7

French Polynesia - 1968
87/8

Price: 15,00 EUR
87/8

Shells & Corals - 1986
87/91

Price: 6,00 EUR
87/91

Australia Ant.Terr - 1991
88/9

Price: 3,00 EUR
88/9

Cocos Islands - 1982
88/103

Price: 17,00 EUR
88/103

Ships - 1991
88/9 GP

Price: 8,00 EUR
88/9 GP

Arctica & Antarctica - 1982
88/93

Price: 4,00 EUR
88/93

Definitives - 1980
88/92 III

Price: 30,00 EUR
88/92 III

Child - 1985
88/91

Price: 3,00 EUR
88/91