South Georgie - 1985
129/32

Price: 12,00 EUR
129/32

Pitcairn - 1973
130/4

Price: 10,00 EUR
130/4

French Polynesia - 1971
130/1

Price: 12,00 EUR
130/1

Ships - 1985
131/3

Price: 3,00 EUR
131/3

Micronesia - 1989
132/41

Price: 9,00 EUR
132/41

British Antarctica - 1986
132/5

Price: 9,00 EUR
132/5

French Antarctica - 1979
132

Price: 6,00 EUR
132

Cocos Islands - 1985
134/6

Price: 6,00 EUR
134/6

Samoa - 1965
135/6

Price: 3,00 EUR
135/6