Automobiles - 1994
708/9 (2MH)

Price: 20,00 EUR
708/9 (2MH)

Niue - 1987
709/12

Price: 12,00 EUR
709/12

Niue - 1987
709/16

Price: 25,00 EUR
709/16

Norfolk - 1999
709/13

Price: 6,00 EUR
709/13

Tuvalu - 1995
709/12

Price: 5,00 EUR
709/12

French Polynesia - 1996
709+Bl.21

Price: 8,00 EUR
709+Bl.21

Diana - 1998
Bl.18

Price: 8,00 EUR
Bl.18

New Caledonia - 1983
710/2

Price: 4,00 EUR
710/2

French Polynesia - 1996
710/2

Price: 5,00 EUR
710/2