Australia - 1986
960/5

Price: 6,00 EUR
960/5

New Caledonia - 1993
960

Price: 8,00 EUR
960

Falklands - 2006
961/3

Price: 10,00 EUR
961/3

New Caledonia - 1993
961+3

Price: 3,00 EUR
961+3

Ships - 2006
961/3 GP

Price: 30,00 EUR
961/3 GP

Tuvalu - 2000
962/73

Price: 14,00 EUR
962/73

Tuvalu - 2000
962/73+Bl.81

Price: 20,00 EUR
962/73+Bl.81

New Caledonia - 1993
962

Price: 6,00 EUR
962

Niue - 2001
962/5

Price: 4,00 EUR
962/5