Australia Ant.Terr - 1998
115/8

Price: 10,00 EUR
115/8

French Polynesia - 1970
115/9

Price: 30,00 EUR
115/9

Stamps on stamps - 1979
115/9

Price: 2,00 EUR
115/9

Definitives - 1966
115/23

Price: 30,00 EUR
115/23

Solomon Islands - 1965
116--26 (Only Birds)

Price: 15,00 EUR
116--26 (Only Birds)

Marine Life - 1984
116 (4Bl)

Price: 5,00 EUR
116 (4Bl)

Maps - 1982
116

Price: 5,00 EUR
116

Nauru - 1975
117/20

Price: 4,00 EUR
117/20

Aitutaki - 1974
118/9 (KB)

Price: 10,00 EUR
118/9 (KB)