Tourism - 2008
761/6

Price: 9,00 EUR
761/6

Tourism - 2008
761/6 (4Bl)

Price: 30,00 EUR
761/6 (4Bl)

Tonga - 1980
762/9

Price: 18,00 EUR
762/9

Australia - 1981
762/5

Price: 3,00 EUR
762/5

Papua New Guinea - 1995
762

Price: 4,00 EUR
762

Tonga - 1980
762/9+215/6 /4Bl./ 2SCAN

Price: 90,00 EUR
762/9+215/6 /4Bl./ 2SCAN

Cook Islands - 1980
763/4

Price: 15,00 EUR
763/4

Falklands - 1999
763/6+Bl.21

Price: 35,00 EUR
763/6+Bl.21

New Caledonia - 1985
763

Price: 6,00 EUR
763