New Zealand - 2001
1955/66+Bl.128/33

Price: 80,00 EUR
1955/66+Bl.128/33

New Zealand - 2001
1955/60

Price: 15,00 EUR
1955/60

Palau - 2001
Bl.143

Price: 4,00 EUR
Bl.143

New Zealand - 2001
Bl.128/33

Price: 35,00 EUR
Bl.128/33

Palau - 2001
1961 (KB)

Price: 7,00 EUR
1961 (KB)

New Zealand - 2002
1967/72+Bl.134

Price: 15,00 EUR
1967/72+Bl.134

New Zealand - 2002
1973/8+Bl.135

Price: 18,00 EUR
1973/8+Bl.135

New Zealand - 2002
1973/8

Price: 8,00 EUR
1973/8

Australia - 2000
1973/88

Price: 70,00 EUR
1973/88