Transport - 1988
630/4

Price: 6,00 EUR
630/4

French Polynesia - 1993
631

Price: 2,00 EUR
631

Rubens - 1987
Bl.69

Price: 10,00 EUR
Bl.69

Aitutaki - 1988
632/5+38/41+Bl.70

Price: 26,00 EUR
632/5+38/41+Bl.70

Aitutaki - 1988
632/5+Bl.70

Price: 16,00 EUR
632/5+Bl.70

Australia - 1977
632/7

Price: 3,00 EUR
632/7

Fiji - 1991
632/5

Price: 8,00 EUR
632/5

Norfolk - 1997
632/3+Bl.18+I

Price: 15,00 EUR
632/3+Bl.18+I

French Polynesia - 1993
632/5

Price: 8,00 EUR
632/5