French Polynesia - 1992
Bl.19

Price: 6,00 EUR
Bl.19

Samoa - 1986
605/6+Bl.39

Price: 6,00 EUR
605/6+Bl.39

French Polynesia - 1992
605/7+Bl.19

Price: 12,00 EUR
605/7+Bl.19

Christmas - 1986
Bl.67

Price: 15,00 EUR
Bl.67

Ships - 2002
605/8

Price: 10,00 EUR
605/8

Maps - 1992
605/7+Bl.19

Price: 12,00 EUR
605/7+Bl.19

Fiji - 1989
606/9

Price: 8,00 EUR
606/9

Animals - 1993
606/9+4Bl.

Price: 12,00 EUR
606/9+4Bl.

Flowers - 1989
606/9

Price: 4,00 EUR
606/9