French Polynesia - 1991
590/2

Price: 4,00 EUR
590/2

Wallis & Futuna - 1991
590+3+9+605

Price: 7,00 EUR
590+3+9+605

Wallis & Futuna - 1991
590+3

Price: 3,00 EUR
590+3

Palau - 1992
Bl.21

Price: 12,00 EUR
Bl.21

Heritage - 1991
590(5)+Bl.5

Price: 18,00 EUR
590(5)+Bl.5

Tuvalu - 1991
591/4

Price: 7,00 EUR
591/4

Ships - 1992
591/4

Price: 5,00 EUR
591/4

Automobiles - 1977
591 B

Price: 12,00 EUR
591 B

Whales - 1991
591/4 SPECIMEN

Price: 20,00 EUR
591/4 SPECIMEN