French Polynesia - 1990
571/3

Price: 4,00 EUR
571/3

Queen - 1991
571/2

Price: 4,00 EUR
571/2

Submarines - 1997
571/9+Bl.25/7

Price: 30,00 EUR
571/9+Bl.25/7

Concorde - 1976
572

Price: 12,00 EUR
572

Concorde - 1976
572

Price: 15,00 EUR
572

Christmas - 2000
572/5

Price: 7,00 EUR
572/5

Kiribati - 1991
573/6+Bl.19

Price: 10,00 EUR
573/6+Bl.19

New Caledonia - 1976
573/5

Price: 6,00 EUR
573/5

New Zealand - 1972
573/8

Price: 3,00 EUR
573/8