New Caledonia - 2001
1242

Price: 4,00 EUR
1242

Australia - 1991
1244/7

Price: 5,00 EUR
1244/7

Cook Islands - 1987
1247/8

Price: 30,00 EUR
1247/8

New Caledonia - 2001
1247

Price: 7,00 EUR
1247

New Caledonia - 2001
1248+51

Price: 4,00 EUR
1248+51

Palau - 1997
1248/56

Price: 12,00 EUR
1248/56

Cook Islands - 1987
1249/51+Bl.183/4

Price: 25,00 EUR
1249/51+Bl.183/4

Australia - 1991
1249/52

Price: 4,00 EUR
1249/52

New Caledonia - 2001
1249

Price: 4,00 EUR
1249