Satellite - 1988
506 GP

Price: 18,00 EUR
506 GP

Christmas - 1997
506/9

Price: 10,00 EUR
506/9

French Polynesia - 1988
507/9

Price: 4,00 EUR
507/9

Domestic Animals - 1989
507/12

Price: 5,00 EUR
507/12

Ships - 2010
507/10

Price: 12,00 EUR
507/10

Tourism - 1971
507

Price: 18,00 EUR
507

Mexico 86 - 1986
507

Price: 3,00 EUR
507

Christmas - 1976
507/10 (4Bl)B

Price: 30,00 EUR
507/10 (4Bl)B

Christmas - 1976
Bl.60 B

Price: 40,00 EUR
Bl.60 B