Birds - 1974
480/8

Price: 30,00 EUR
480/8

French Polynesia - 1987
481+Bl.13

Price: 9,00 EUR
481+Bl.13

Pitcairn - 1996
Bl.17

Price: 5,00 EUR
Bl.17

French Polynesia - 1987
481+Bl.13

Price: 9,00 EUR
481+Bl.13

French Polynesia - 1987
Bl.13

Price: 6,00 EUR
Bl.13

Samoa - 1982
481/4

Price: 3,00 EUR
481/4

World War - 1993
481 LXI

Price: 2,00 EUR
481 LXI

Scouting - 1982
481/4+Bl.28

Price: 5,00 EUR
481/4+Bl.28

Fiji - 1983
483/8

Price: 6,00 EUR
483/8