New Caledonia - 1989
858/9

Price: 3,00 EUR
858/9

French Polynesia - 2002
858/61

Price: 6,00 EUR
858/61

Micronesia - 1999
858/77

Price: 15,00 EUR
858/77

Fiji - 1998
860/3+73/6+Bl.28/9

Price: 24,00 EUR
860/3+73/6+Bl.28/9

Fiji - 1998
860/3

Price: 6,00 EUR
860/3

New Caledonia - 1989
860

Price: 8,00 EUR
860

Samoa - 1997
860/3+Bl.62

Price: 9,00 EUR
860/3+Bl.62

Solomon Islands - 1994
860/4+Bl.38

Price: 13,00 EUR
860/4+Bl.38

Norfolk - 2004
861/4

Price: 6,00 EUR
861/4