Zodiac - 2010
654/67

Price: 8,00 EUR
654/67

Penguins - 2014
654/63

Price: 25,00 EUR
654/63

Apollo - 1989
654/6 PROOF

Price: 40,00 EUR
654/6 PROOF

Kiribati - 1993
655/8+Bl.22

Price: 12,00 EUR
655/8+Bl.22

Papua New Guinea - 1992
655/8

Price: 4,00 EUR
655/8

Solomon Islands - 1987
655/8

Price: 10,00 EUR
655/8

Wallis & Futuna - 1994
655

Price: 8,00 EUR
655

Kiribati - 1993
655/8

Price: 4,00 EUR
655/8

Fish - 2008
655

Price: 8,00 EUR
655