New Zealand - 1965
446/8

Price: 6,00 EUR
446/8

Samoa - 1981
446/9

Price: 3,00 EUR
446/9

Flora-Fauna - 2008
446/9

Price: 12,00 EUR
446/9

Ships - 1981
446/9 GP

Price: 8,00 EUR
446/9 GP

New Hebrides - 1977
447/59

Price: 50,00 EUR
447/59

New Caledonia - 1967
447

Price: 12,00 EUR
447

Norfolk - 1988
447/50

Price: 4,00 EUR
447/50

Turtles - 1984
447/50

Price: 2,00 EUR
447/50

Cook Islands - 1975
448/52

Price: 8,00 EUR
448/52