Niuafo´ou - 1984
42/5

Price: 12,00 EUR
42/5

Space - 1968
42/3

Price: 30,00 EUR
42/3

Tourism - 1964
42

Price: 20,00 EUR
42

Tourism - 1964
42+42B

Price: 30,00 EUR
42+42B

PORTO - 1983
PORTO 42/50

Price: 8,00 EUR
PORTO 42/50

Tourism - 1961
42/3

Price: 8,00 EUR
42/3

Animals - 1984
42/5 GP

Price: 40,00 EUR
42/5 GP

Tuvalu - 1977
43/5+Bl.1

Price: 12,00 EUR
43/5+Bl.1

French Polynesia - 1964
43

Price: 10,00 EUR
43