PORTO - 1983
PORTO 42/50

Price: 8,00 EUR
PORTO 42/50

Tourism - 1961
42/3

Price: 8,00 EUR
42/3

Animals - 1984
42/5 GP

Price: 40,00 EUR
42/5 GP

Tuvalu - 1977
43/5+Bl.1

Price: 12,00 EUR
43/5+Bl.1

French Polynesia - 1964
43

Price: 10,00 EUR
43

British Antarctica - 1972
43/4

Price: 6,00 EUR
43/4

Penrhyn - 1974
44/55

Price: 20,00 EUR
44/55

French Polynesia - 1965
44

Price: 70,00 EUR
44

Ross Depandency - 1997
44/53

Price: 34,00 EUR
44/53