Niue - 1981
406/11

Price: 35,00 EUR
406/11

Aitutaki - 1981
406/8

Price: 4,00 EUR
406/8

Micronesia - 1995
406/13 KB

Price: 12,00 EUR
406/13 KB

Marshall Islands - 1992
406(KB) XXXVIII

Price: 25,00 EUR
406(KB) XXXVIII

Mexico 68 - 1968
406/7

Price: 2,00 EUR
406/7

Charles-Diana - 1981
406/8 (3KB)

Price: 12,00 EUR
406/8 (3KB)

World War - 1992
406 XXXVIII

Price: 2,00 EUR
406 XXXVIII

Automobiles - 1964
406 MinLux

Price: 20,00 EUR
406 MinLux

Christmas Islands - 1995
407

Price: 5,00 EUR
407