Tourism - 1987
405+7+10+5 (1987)

Price: 6,00 EUR
405+7+10+5 (1987)

Domestic Animals - 1975
405

Price: 12,00 EUR
405

Aviation - 1994
405/8+Bl.11

Price: 10,00 EUR
405/8+Bl.11

Niue - 1981
406/11

Price: 35,00 EUR
406/11

Aitutaki - 1981
406/8

Price: 4,00 EUR
406/8

Micronesia - 1995
406/13 KB

Price: 12,00 EUR
406/13 KB

Marshall Islands - 1992
406(KB) XXXVIII

Price: 25,00 EUR
406(KB) XXXVIII

Mexico 68 - 1968
406/7

Price: 2,00 EUR
406/7

Charles-Diana - 1981
406/8 (3KB)

Price: 12,00 EUR
406/8 (3KB)