Palau - 1994
694/7

Price: 5,00 EUR
694/7

Papua New Guinea - 1993
694/7

Price: 6,00 EUR
694/7

French Polynesia - 1995
694/7

Price: 8,00 EUR
694/7

Vanuatu - 1985
694/7

Price: 7,00 EUR
694/7

Wallis & Futuna - 1996
694

Price: 4,00 EUR
694

Tonga - 1978
696/700

Price: 42,00 EUR
696/700

Fiji - 1993
696/9

Price: 10,00 EUR
696/9

Samoa - 1990
696/9

Price: 6,00 EUR
696/9

Tuvalu - 1994
Bl.51

Price: 4,00 EUR
Bl.51