Heritage - 1978
383/6

Price: 2,00 EUR
383/6

Automobiles - 1986
383/5+Bl.10

Price: 6,00 EUR
383/5+Bl.10

Discoverer - 1980
383

Price: 4,00 EUR
383

Christmas Islands - 1993
384/7

Price: 6,00 EUR
384/7

New Caledonia - 1962
384

Price: 20,00 EUR
384

Wallis & Futuna - 1980
384

Price: 7,00 EUR
384

French Polynesia - 1983
384+Bl.7

Price: 7,00 EUR
384+Bl.7

Tourism - 1993
384/7 GP

Price: 14,00 EUR
384/7 GP

Solomon Islands - 1979
385/400+70+89/90

Price: 30,00 EUR
385/400+70+89/90