New Caledonia - 1971
502

Price: 3,00 EUR
502

Niue - 1983
502/10

Price: 25,00 EUR
502/10

Norfolk - 1991
502/5

Price: 6,00 EUR
502/5

Kiribati - 1988
502/5

Price: 5,00 EUR
502/5

French Polynesia - 1988
502

Price: 9,00 EUR
502

Falklands - 1989
503/6

Price: 12,00 EUR
503/6

New Caledonia - 1971
503/6

Price: 20,00 EUR
503/6

Fiji - 1984
504/7

Price: 4,00 EUR
504/7

Marshall Islands - 1994
504/7

Price: 4,00 EUR
504/7