French Antarctica - 1962
24

Price: 20,00 EUR
24

French Polynesia - 1962
24/7

Price: 30,00 EUR
24/7

South Georgie - 1969
24

Price: 14,00 EUR
24

Ships - 1969
24

Price: 200,00 EUR
24

Definitives - 1984
24/7

Price: 4,00 EUR
24/7

South Georgie - 1971
25/38 (4Bl.)

Price: 340,00 EUR
25/38 (4Bl.)

French Antarctica - 1962
25

Price: 10,00 EUR
25

New Zealand - 1947
L25/32

Price: 30,00 EUR
L25/32

Nanumaga - 1984
NANG 25/32 II

Price: 6,00 EUR
NANG 25/32 II