Penrhyn - 1974
44/55

Price: 20,00 EUR
44/55

French Polynesia - 1965
44

Price: 70,00 EUR
44

Ross Depandency - 1997
44/53

Price: 34,00 EUR
44/53

Penrhyn - 1974
44/55+64/5

Price: 40,00 EUR
44/55+64/5

British Antarctica - 1973
45/59

Price: 40,00 EUR
45/59

British Antarctica - 1974
45/59 CY (8val.)

Price: 16,00 EUR
45/59 CY (8val.)

Norfolk - 1962
45/50

Price: 8,00 EUR
45/50

French Polynesia - 1965
45/7

Price: 45,00 EUR
45/7

Niutao - 1985
NIU 45/56

Price: 9,00 EUR
NIU 45/56