Palau - 1983
20/3

Price: 5,00 EUR
20/3

French Polynesia - 1962
20/1

Price: 20,00 EUR
20/1

ATM - 1992
20(8) ATM

Price: 8,00 EUR
20(8) ATM

ATM - 1992
20(8)+21

Price: 12,00 EUR
20(8)+21

Australia Ant.Terr - 1972
21/2

Price: 4,00 EUR
21/2

Papua New Guinea - 1952
21

Price: 9,00 EUR
21

Ross Depandency - 1994
21/30

Price: 10,00 EUR
21/30

Niutao - 1985
NIU 21/8

Price: 6,00 EUR
NIU 21/8

Vaitupu - 1984
VAI 21/36 II

Price: 12,00 EUR
VAI 21/36 II