French Polynesia - 1980
314/6

Price: 6,00 EUR
314/6

British Antarctica - 2001
315/8

Price: 25,00 EUR
315/8

New Hebrides - 1972
315/22

Price: 15,00 EUR
315/22

Wallis & Futuna - 1978
315/8

Price: 10,00 EUR
315/8

Penrhyn - 1983
315/7 (10)

Price: 30,00 EUR
315/7 (10)

Ships - 1983
315/7+Bl.47

Price: 6,00 EUR
315/7+Bl.47

Ships - 1983
315/7 (4Bl)

Price: 12,00 EUR
315/7 (4Bl)

Aitutaki - 1979
316/21(2KB)+Bl.27

Price: 20,00 EUR
316/21(2KB)+Bl.27

Aitutaki - 1979
316/21+Bl.27

Price: 8,00 EUR
316/21+Bl.27