Wallis & Futuna - 1966
209/10

Price: 8,00 EUR
209/10

Marshall Islands - 1989
209/11(KB)

Price: 8,00 EUR
209/11(KB)

Plants - 1989
209/12 GP

Price: 16,00 EUR
209/12 GP

Paintings - 1989
209/11

Price: 2,00 EUR
209/11

Satellite - 1966
209/10 (2)

Price: 18,00 EUR
209/10 (2)

Satellite - 1966
209/10

Price: 15,00 EUR
209/10

New Hebrides - 1965
210/1

Price: 20,00 EUR
210/1

French Polynesia - 1976
210/1

Price: 10,00 EUR
210/1

Tokelau - 1995
210/3

Price: 6,00 EUR
210/3