French Polynesia - 1979
291/3

Price: 6,00 EUR
291/3

Niuafo´ou - 1995
Bl.16

Price: 5,00 EUR
Bl.16

Paintings - 1971
Bl.11

Price: 2,00 EUR
Bl.11

Satellite - 1992
292 (2)

Price: 15,00 EUR
292 (2)

British Antarctica - 1999
293/7

Price: 18,00 EUR
293/7

Christmas Islands - 1990
293/4

Price: 4,00 EUR
293/4

Ships - 1992
293

Price: 8,00 EUR
293

Cocos Islands - 1993
294/8

Price: 6,00 EUR
294/8

French Antarctica - 1992
294

Price: 4,00 EUR
294