Tourism - 1977
832/8

Price: 4,00 EUR
832/8

Railways - 1985
832/43 SPECIMEN

Price: 20,00 EUR
832/43 SPECIMEN

Titian - 1988
Bl.75

Price: 5,00 EUR
Bl.75

Montserrat - 1992
833/6

Price: 12,00 EUR
833/6

Montserrat - 1992
833/6 (GPair)

Price: 40,00 EUR
833/6 (GPair)

Montserrat - 1992
833/6+Bl.63

Price: 25,00 EUR
833/6+Bl.63

Flags - 1995
833/8

Price: 6,00 EUR
833/8

Antigua - 1985
834/9 + Bl.88

Price: 10,00 EUR
834/9 + Bl.88

Bahamas - 1994
834/7

Price: 7,00 EUR
834/7