Aviation - 1967

Price: 30,00 EUR

Seoul 88 - 1988

Price: 3,00 EUR

Tourism - 1967

Price: 12,00 EUR

Ships - 1967

Price: 8,00 EUR

Paintings - 1967

Price: 20,00 EUR

Flowers - 1989

Price: 4,00 EUR

Fish - 1967

Price: 60,00 EUR

Motorcycles - 1989

Price: 4,00 EUR

Motorcycles - 1989

Price: 12,00 EUR