Railways - 1947

Price: 30,00 EUR

Sport - 1947

Price: 60,00 EUR

Tourism - 1947

Price: 8,00 EUR

Industry - 1947

Price: 20,00 EUR

Sport - 1960

Price: 14,00 EUR

Definitives - 1948

Price: 40,00 EUR

Scouting - 1969

Price: 25,00 EUR

Ships - 1967

Price: 2,00 EUR

Fish - 2002

Price: 2,00 EUR