Isle of Man - 2004
1108/13

Price: 9,00 EUR
1108/13

Angola - 1997
1108/20

Price: 20,00 EUR
1108/20

Mexico - 1961
1111/3

Price: 8,00 EUR
1111/3

Guinea - 1986
1118/21+Bl.224

Price: 11,00 EUR
1118/21+Bl.224

Guinea - 1986
1118/21+Bl.224/8

Price: 35,00 EUR
1118/21+Bl.224/8

Guinea - 1986
1118/21A/B+Bl.224/8A/B

Price: 100,00 EUR
1118/21A/B+Bl.224/8A/B

Suriname - 1985
1134/45

Price: 10,00 EUR
1134/45

St. Thomas & Principe - 1989
1136/40+Bl.208/9

Price: 25,00 EUR
1136/40+Bl.208/9

St. Thomas & Principe - 1989
1136/40

Price: 8,00 EUR
1136/40