French Polynesia - 1993
631

Price: 2,00 EUR
631

Kiribati - 1983
430/4

Price: 4,00 EUR
430/4

Palau - 1990
402/5

Price: 4,00 EUR
402/5

New Hebrides - 1967
254/7

Price: 4,00 EUR
254/7

Sierra Leone - 1995
Bl.270

Price: 5,00 EUR
Bl.270

Australia - 1992
1292/6

Price: 6,00 EUR
1292/6

Norfolk - 1991
516/8

Price: 7,00 EUR
516/8

Solomon Islands - 1993
822/5

Price: 7,00 EUR
822/5

St. Vincent - 1995
3126/31

Price: 8,00 EUR
3126/31