French Polynesia - 1946
211(4Bl)B Oceanie

Price: 30,00 EUR
211(4Bl)B Oceanie

French Polynesia - 1954
239 (Oceanie)

Price: 8,00 EUR
239 (Oceanie)

Afriq.Occid. - 1946
28/33

Price: 10,00 EUR
28/33

Guernsey - 1970
28/30

Price: 2,00 EUR
28/30

Comores - 1954
36

Price: 25,00 EUR
36

Libya - 1941
OSTAFR 55/63

Price: 150,00 EUR
OSTAFR 55/63

Afriq.Occid. - 1954
65

Price: 6,00 EUR
65

Libya - 1941
LIB 116/23

Price: 30,00 EUR
LIB 116/23

Gilbert Islands - 1968
145/8

Price: 4,00 EUR
145/8