Antigua - 1994
2011/3 + Bl.296

Price: 9,00 EUR
2011/3 + Bl.296

Australia - 2001
2019/20

Price: 2,00 EUR
2019/20

Canada - 2002
Bl.59

Price: 10,00 EUR
Bl.59

Germany - 1999
2031 MH

Price: 4,00 EUR
2031 MH

Argentina - 1990
2032+Bl.42

Price: 8,00 EUR
2032+Bl.42

Great Britain - 2002
2033/7

Price: 7,00 EUR
2033/7

Canada - 2000
2036/9

Price: 3,00 EUR
2036/9

Canada - 2002
2036/9

Price: 16,00 EUR
2036/9

Romania - 1962
2048/63 A/B

Price: 8,00 EUR
2048/63 A/B