Australia - 1997
1614/5

Price: 2,00 EUR
1614/5

Ceylon - 2007
1619/20+30/1

Price: 4,00 EUR
1619/20+30/1

St. Vincent - 1991
1635/85(Bl.114/138) 25Bl.

Price: 50,00 EUR
1635/85(Bl.114/138) 25Bl.

Canada - 1997
1637/8+MH214

Price: 12,00 EUR
1637/8+MH214

Canada - 1997
1637/8

Price: 3,00 EUR
1637/8

Mexico - 1979
1641/2

Price: 2,00 EUR
1641/2

Panama - 1987
1656/60

Price: 8,00 EUR
1656/60

Niger - 1999
1664/72+Bl.118/9

Price: 20,00 EUR
1664/72+Bl.118/9

Senegal - 1999
1665/72+Bl.85/6

Price: 20,00 EUR
1665/72+Bl.85/6