Albania - 1966
1048/55

Price: 10,00 EUR
1048/55

Algeria - 1991
1050/3

Price: 8,00 EUR
1050/3

Panama - 1968
1056/61A+Bl.89A/B

Price: 50,00 EUR
1056/61A+Bl.89A/B

Panama - 1968
1056/61 Parre

Price: 40,00 EUR
1056/61 Parre

Panama - 1968
1056/61+Bl.89

Price: 30,00 EUR
1056/61+Bl.89

Panama - 1968
1056/61+Bl.89A/B

Price: 60,00 EUR
1056/61+Bl.89A/B

Panama - 1968
1056/61

Price: 14,00 EUR
1056/61

St. Thomas & Principe - 1988
1062/4KB+Bl.181

Price: 20,00 EUR
1062/4KB+Bl.181

Vanuatu - 1998
1065/70+Bl.32

Price: 12,00 EUR
1065/70+Bl.32