Mali - 1973
409 A/B

Price: 20,00 EUR
409 A/B

Wallis & Futuna - 1982
410

Price: 8,00 EUR
410

Slovakia - 2001
410/2 (3KB)

Price: 12,00 EUR
410/2 (3KB)

French Polynesia - 1984
414/7

Price: 8,00 EUR
414/7

Upper Volta - 1973
414/8A/B+Bl.9A/B 2SCAN

Price: 35,00 EUR
414/8A/B+Bl.9A/B 2SCAN

Czech Republic - 2004
416/8+3KB (Y.2004)

Price: 22,00 EUR
416/8+3KB (Y.2004)

Ajman - 1969
419/23A/B+Bl.112A/B

Price: 30,00 EUR
419/23A/B+Bl.112A/B

Ajman - 1969
419/23 (5KB)B

Price: 40,00 EUR
419/23 (5KB)B

Ajman - 1969
419/23 (2)B

Price: 10,00 EUR
419/23 (2)B