Czechoslovakia - 1969
1910/4

Price: 4,00 EUR
1910/4

Antigua - 1993
1911/4+Bl.281

Price: 12,00 EUR
1911/4+Bl.281

Ghana - 1993
1912/9+Bl.239/40

Price: 30,00 EUR
1912/9+Bl.239/40

Sierra Leone - 1992
1918/29+Bl.207/9

Price: 35,00 EUR
1918/29+Bl.207/9

Switzerland - 2005
1922(KB)

Price: 7,00 EUR
1922(KB)

Monaco - 1989
1932/3+88

Price: 8,00 EUR
1932/3+88

Cuba - 1974
1933/7

Price: 3,00 EUR
1933/7

Dominica - 1994
1934/41+Bl.280/1

Price: 20,00 EUR
1934/41+Bl.280/1

Nevis - 2003
1940/3+Bl.236

Price: 12,00 EUR
1940/3+Bl.236