French Polynesia - 2006
991/4

Price: 7,00 EUR
991/4

Cuba - 1965
994/5

Price: 5,00 EUR
994/5

Monaco - 1970
994/5

Price: 2,00 EUR
994/5

Cameroun - 1982
995/6

Price: 9,00 EUR
995/6

St. Lucia - 1991
995/8

Price: 6,00 EUR
995/8

Guinea - 1984
996/1001+Bl.105/111

Price: 40,00 EUR
996/1001+Bl.105/111

Manama - 1972
996/9

Price: 4,00 EUR
996/9

Barbuda - 1987
Bl.124

Price: 16,00 EUR
Bl.124

Yemen YAR - 1969
998/1003 (4Bl)

Price: 20,00 EUR
998/1003 (4Bl)