St. Thomas & Principe - 1983
817/8+23/4

Price: 8,00 EUR
817/8+23/4

St. Thomas & Principe - 1983
Bl.118 A/B

Price: 40,00 EUR
Bl.118 A/B

Ajman - 1971
817/24+Bl.274

Price: 10,00 EUR
817/24+Bl.274

Ajman - 1971
817/22B

Price: 4,00 EUR
817/22B

Mali - 1980
819/21 3MinisterLUX (HARD)

Price: 60,00 EUR
819/21 3MinisterLUX (HARD)

Mali - 1980
819/21 B

Price: 15,00 EUR
819/21 B

St. Thomas & Principe - 1983
819/20(KB)

Price: 16,00 EUR
819/20(KB)

St. Thomas & Principe - 1983
819/20(KB)+Bl.119 A+B

Price: 100,00 EUR
819/20(KB)+Bl.119 A+B

Mali - 1980
819/21 (4Bl.)

Price: 20,00 EUR
819/21 (4Bl.)