French Polynesia - 1990
553/6

Price: 40,00 EUR
553/6

Djibouti - 1991
561

Price: 4,00 EUR
561

Djibouti - 1991
561+568

Price: 8,00 EUR
561+568

St. Helena - 1992
567/70

Price: 12,00 EUR
567/70

Jersey - 1992
574/6

Price: 3,00 EUR
574/6

Jersey - 2016
574/6 (3KB)

Price: 40,00 EUR
574/6 (3KB)

Ascension - 1992
578/81

Price: 12,00 EUR
578/81

French Polynesia - 1991
579/81

Price: 45,00 EUR
579/81

Nevis - 1991
586/93+Bl.31/2

Price: 22,00 EUR
586/93+Bl.31/2