Somalia - 1994
503/6

Price: 8,00 EUR
503/6

Tuvalu - 1988
518/21 I

Price: 6,00 EUR
518/21 I

Solomon Islands - 1984
522/5

Price: 5,00 EUR
522/5

Tuvalu - 1989
541/4 II

Price: 8,00 EUR
541/4 II

St. Pierre & Miqeuelon - 1987
543+56+69+87

Price: 6,00 EUR
543+56+69+87

Malaysia - 1995
549/52

Price: 4,00 EUR
549/52

Samoa - 1985
561/4

Price: 7,00 EUR
561/4

Zambia - 1991
562 (2)

Price: 300,00 EUR
562 (2)

Zambia - 1991
562 (3)

Price: 400,00 EUR
562 (3)