Ceylon - 2011
1867/70

Price: 4,00 EUR
1867/70

Italy - 1984
1872/5

Price: 6,00 EUR
1872/5

Antigua - 1993
1878/81+Bl.274/5

Price: 22,00 EUR
1878/81+Bl.274/5

Jordan - 2006
1882/5+Bl.115

Price: 12,00 EUR
1882/5+Bl.115

Portugal - 1991
Bl.81+3

Price: 9,00 EUR
Bl.81+3

Nevis - 2003
1893/6+Bl.229

Price: 10,00 EUR
1893/6+Bl.229

Nevis - 2003
1893/901+Bl.229/30

Price: 20,00 EUR
1893/901+Bl.229/30

Nevis - 2003
1898/1901+Bl.230

Price: 10,00 EUR
1898/1901+Bl.230

Mali - 1997
1898/900

Price: 7,00 EUR
1898/900